hem

Behöver du någon som utmanar dig i ditt företags utveckling? Behöver du ändra dina arbetssätt eller få andra att göra det?

Varje dag hjälper jag verksamheter att förändra beteenden, utveckla sin kommunikation och att prova nytt – ett litet steg i taget. Och att berätta om det.

Jag fortsätter verksamheten i företaget Say and do AB. Välkommen dit!

Har du tålamod för förändring?

Pekar ni med hela handen, samtidigt som ni pratar om tillitsbaserad styrning, självledarskap och vikten av medarbetares delaktighet?

Producerar ni massor av information – men ger lite tid & utrymme till att låta den tolkas och användas?

Nyttjar du (mest) envägskommunikation när målet är involvera och medrycka?

Det är ganska vanligt.

Vi använder ofta sätt som vi är vana vid i första hand – inte minst under press – och alla människor upplever motstånd när det gäller förändring och utveckling.

Börja i tillvägagångssätten i ert lilla eller stora förändringsprojekt för att utmana beteenden och invanda sätt. Prova att ta små steg – hela tiden – med blicken på era egna sätt och ordval snarare än gissningar om ”dom andras” förändringsvilja och förmåga. Och utifrån mottagarens behov.

Jag hjälper även företag att utveckla sina erbjudanden, presentationer och digitala kanaler.

….och till dig som verkligen vill nå fram: utsätt inte alla andra för det du själv inte vill bli utsatt för.
Undvik Death by PowerPoint.