Utmanar invanda sätt, beteenden & föreställningar

Hur genomförs er förändringsresa?

Använder ni top-down-knep samtidigt som ni pratar om tillitsbaserat ledarskap, självledarskap, involvering?

Producerar ni massor av information – men ger lite utrymme till att låta den tolkas och användas? Nyttjar ni (mest) envägskommunikation när målet är involvera och medrycka?

Börja i tillvägagångssätten i ert lilla eller stora förändringsprojekt för att utmana beteenden och invanda sätt.

Ta små steg – hela tiden – med blicken på era egna sätt och ordval snarare än gissningar om ”dom andras” förändringsvilja och förmåga.

#väljettnyttsätt

….och till dig som verkligen vill nå fram: utsätt inte alla andra för det du själv inte vill bli utsatt för. Undvik Death by PowerPoint.