Tillsammans med HR-specialisten Åsa Wolgien Nilsson håller jag utbildningen Hållbart strategiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöforum i höst.

Välkommen att anmäla dig till ett av tre tillfällen för att lära och dela med dig om hur man kan skapa hållbarhet i arbetsmiljöarbetet.

Hur förändrar och utvecklar man arbetsmiljön? Och vilka är det som ska göra det? Utbildningen handlar om hur man kan få rätt saker att hända med ett långsiktigt arbets- och förhållningssätt.

Anmäl dig här >

Jag kan varmt rekommendera Greta Rasks böcker om meningsfulla möten.

En sak hon skriver om är hur en mötesledare/facilitator/samtalsledare kan låta bli att ta på

il_570xN.806049146_kgsv
Jobba för att undvika lusten att köpa en sådan här kopp.

sig rollen av att bedöma och berömma mötesdeltagarnas insatser. ”Vad bra ni är, vad duktiga ni är, bra jobbat!” osv. Inte så att man ska låta bli att peppa och bara stå där som en tråkmåns, utan det handlar om att gruppen själv ska bedöma sina egna insatser. Och därmed ta ett större ansvar för resultatet.

Det är så lätt att luta sig tillbaka och förvänta sig att bli serverad när man kommer till ett möte man blivit kallad till. Men för att mötet verkligen ska ge mening och ta gruppen vidare krävs mer än så.

Vrid frågan

Ett sätt att stödja delat ansvar är att hoppa över frågan ”Vad förväntar ni er?” vilken ofta besvaras med sådant som förväntas av ”någon annan”, mötesledaren, chefen eller någon föredragande. I stället ställs den här typen av frågor till gruppen:

  • Vad är det bästa som vi kan få att hända under det här mötet?
  • Vad är det värsta som vi kan få att hända under det här mötet?

Svaren kan skrivas upp och användas som en påminnelse under mötet. Det kan också användas i en avslutande utvärdering.

Du har planerat ett viktigt möte. Du har

  • ett uttalat och kommunicerat syfte,
  • ett genomtänkt innehåll,
  • tänkt igenom vilka deltagare som ska vara med och varför,
  • satt av en exakt tid för början och slut.

Du har också planerat för hur lång tid respektive punkt på mötet ska ta.

Vad händer om du behöver avvika från planen?

Om det finns ett stort behov av att prata om en viss fråga, som det avsatts för lite tid för, hur gör du då?

  • Avbryter?  Vilket kan behövas om frågan inte alls berör syfte och mål, men som å andra sidan kunde vara något som ni behövde bottna ordentligt i för att kunna gå vidare till nästa steg,
  • Låter mötet dra ut över tiden? Vilket kan irritera, om man inte tar hänsyn till deltagarnas tid och frågar om det är okej, eller
  • Ändrar i din plan?

Förmågan att vara flexibel när man utformar och genomför ett möte är en viktig del i framgång. Alltför ofta hakar vi upp oss på planen eller det som vi tänkt på förhand, eftersom vi vill ha kontroll. Men vad erbjuder den uppkomna situationen för möjligheter?

Kolla igenom syfte och innehåll en gång till. Om du bara får behålla ett enda syfte och ett enda ämne, vad blir kvar? Och vad tror du, om deltagarna får styra, kommer vara det som engagerar mest? Kontrollera ramarna, och låt sen mötet styra.