Presentera & illustrera

Presentera för mottagarens skull, i stället för din egen.
Vågar du?

Det är lockande (och känns tryggt) att berätta och visa allt när det är dags att förmedla något viktigt. Till exempel när du ska presentera något under ett möte, eller hålla en föreläsning eller utbildning. Men bara för att det känns bra för dig betyder inte att det är bra för mottagaren. I alla fall inte om du vill att det du förmedlar ska finnas kvar i minnet på den du vill nå.

”Du kan bara minnas det du har tänkt”

Vill du få mottagaren att veta, lära sig, känna eller göra något? Då behöver du ge hen möjlighet att bearbeta det du säger. Och tänka på vad som händer när vi människor läser på en skärm samtidigt som vi lyssnar på någon som pratar. Det förmår vi göra, ja, men vi kommer inte kunna tänka något under tiden – och då kommer vi inte komma ihåg något heller.


”Hjärnan är ingen lagerlokal, utan en tankemaskin.”

ANNA TEBELIUS BODIN

Tips till dig som ska hålla en presentation

Använd en bild i taget när du vill förmedla något på ett möte. Antingen ritar du dem medan du presenterar, på skärm, blädderblock, whiteboard eller griffeltavla, eller så visar du dem i bildspel. Ja, alla dessa val gäller vare sig du har ett fysiskt eller ett digitalt möte. Tänk efter innan du automatiskt tar till powerpoint.

En sak i taget, är huvudsaken. Ditt manus håller du borta från mottagarna. Det är till för din trygghets skull, inte för mottagarens lärande. Mottagaren ska få förutsättningar att kunna lyssna på det du vill säga, när du säger det, samt få möjlighet att tänka och tolka.

Jag vill ha nytt manér & uttryck för mina presentationer. 

Kontakta mig så hjälper jag dig. Vi utgår från det du har och utvecklar på dina villkor.