Samarbeten

Uppdrag sker ofta i samarbete med andra. Till exempel:

& the brain AB – ledarskap och hjärnsmart arbetsmiljö. Vill bidra till effektiva friska företag som tar hand om sina medarbetares hjärnor, ökar effektiviteten och minskar stressen. Gabriella Ringvall.

Hantera Agera  hjälper yrkespersoner och verksamheter att hantera hat, hot och trakasserier. Arbetar förebyggande för att skapa robustare individer och organisationer. Philippa Borgh och Johannes Jakobsson.

Poppel Consulting AB -projektledning i samband med större kontorsflyttar avseende planering, budgetering, inköp och genomförande. Specialist på aktivitetsbaserade kontor. Anna Landé.

Wolgien Consulting AB –  kompetensförsörjning, arbetsmiljöfrågor, ledarskap- och organisationsutveckling samt med chefsstöd i operativa HR-frågor. Tillsammans och i samarbete med Metodicum har jag och Åsa Wolgien Nilsson tagit fram Arbetsmiljödialoger – digitalt stöd för psykosociala skyddsronder. 

Zwedberg Person AB – Ulf Zwedberg och Kinna Person arbetar med organisationsutveckling utifrån perspektiven relationer och kultur. Erbjuder avancerad förändringsledarutbildning, handledning för individer och grupper samt konsultstöd.