Mitt i allt presterande, stanna upp och läs Stig Dagermans ord:

Jorden kan du inte göra om,
stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra,
en annan människa väl.