Tjänster

Vi jobbar med förändringsledning, organisationsutveckling och kommunikation och inom områden som

 • arbetssätt i förändring,
 • hur förändras beteenden?
 • organisatorisk och social arbetsmiljö
 • förändringsmetodik och ledarskap.

Exempel på tjänster

Förändringsledning
 • Design och genomförande av möten och workshops
 • Facilitering/samtalsledning
 • Utbildning
 • Grupputveckling
 • Handledning
 • Systemanalys (grupp, organisation)
Ledningskommunikation
 • Planering och genomförande av förändringskommunikation
 • Analys och utveckling av kommunikationssystem
Meningsfulla möten
 • Design och genomförande av möten och workshops
 • Facilitering/samtalsledning
 • Utbildning
Kommunikationsresurs

Stödja löpande kommunikation genom att exempelvis

 • coacha chefer,
 • vara webbredaktör,
 • planera och genomföra möten och workshops, och
 • driva kommunikationsprojekt från a till ö.