Genomförda uppdrag

Några exempel:

 • Abilia, förberedelser inför förändring till nya arbetssätt i och med flytt
 • Arbetsmiljöforum, utbildning i hållbart strategiskt arbetsmiljöarbete
 • Bjerking, förändringsledning inom aktivitetsbaserat arbetssätt
 • Botkyrka kommun, grupputveckling
 • Diskrimineringsombudsmannen, planering och facilitering av konferenser
 • Folk och Kultur, planering och facilitering av samverkansmöte
 • GoToWork, grupputveckling samt kunduppdrag inom aktivitetsbaserat arbetssätt
 • Hantera Agera, utbildningar inom området hat och hot mot yrkespersoner för bl.a. biblioteksanställda runtom i Sverige
 • ICA@work, förändringsledning inom aktivitetsbaserat arbetssätt i samband med flytt till nytt huvudkontor i Stockholm
 • NCC, förändringsledning och kommunikationsarbete inom aktivitetsbaserat arbetssätt
 • Stokab, planering och facilitering av medarbetardag inför förändring av arbetssätt
 • Zwedberg Person, kommunikation, förändringsledarutbildning och kunduppdrag